Månedens opgave Juni 2022

Månedens opgave: ”Biodiversitet”

 

  • Hvad er Biodiversitet?
  • Biodiversitet er en bred betegnelse, der dækker over mangfoldigheden af alle levende organismer, deres genetiske variation og interaktionen mellem disse livsformer inden for økosystemer.
  • Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.” Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Opgaven løber i juni og sendes ind umiddelbart efter månedens udløb senest d. 10. juli. 2022.

Der sendes max 2 billeder ind til konkurrencen.

Billederne sendes til Birger på mail: gblarsen@mail.tele.dk

God jagt.

Bente Magelius

Skriv et svar