Generalforsamling d. 8-2-2023

Stevns Fotoklub Indkaldelse til:

Ordinær generalforsamling på Tinghuset Algade 8 Store Heddinge ONSDAG d. 8. Februar 2023  kl.19:00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsrapport for 2022
  5. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for 2023
  6. Indkomne
  7. Fastsættelse af kontingent for
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på ulige år)

På valg er:  Gurli Larsen                modtager genvalg Birger Larsen                  modtager genvalg

                      Sabine Kleinhout       modtager genvalg

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (for 2 år)

På valg er Hans-Martin Hansen    modtager genvalg

  1. Valg af bilagskontrollant (for 1 år) på valg er Pia Schumann
  2. Valg af bilagskontrollant-suppleant (for 1 år) på valg er Poul-Erik Hansen Eventuelt

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt      til bestyrelsen senest den 30. januar 2023.
Indkomne forslag og det reviderede regnskab udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Det er muligt at opstille til en post på generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

På bestyrelsens vegne

Sabine Kleinhout og Gurli Larsen

Skriv et svar