Generalforsamling d. 14-2-2024

Onsdag d. 14/2-2024.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af årsrapport.
 5. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 • Valg af bilagskontrollant.
 • Valg af bilagskontrollant-suppleant.

Detaljeret dagsorden sendes ud særskilt.

Skriv et svar